Myanmar Rice Federation (MRF)                                                                                                   login     Home      Contact Us      Facebook   

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာင္စိ(၃/(ဗ)၂၀၁၃-၂၀၁၅) အစည္းအေ၀းက်င္းပ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာင္စိ(၃/(ဗ)၂၀၁၃-၂၀၁၅) အစည္းအေ၀းကို (၂၁.၁၀.၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္ MAPCO အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္

က်င္းပခဲ့ရာ ကိုယ္စားလွယ္ (၉၆) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္ ၃ နာရီတြင္ စတင္က်င္းပၿပီး ညေန ၆း၃၀ တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္

လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား Wester Park တြင္ ညစာျဖင့္ တည္းခင္းဧည့္ခံခဲ့ပါသည္။

 

Copyright © 2013 Myanmar Rice Federation (MRF). All Rights Reserved.