တရုတ်နိုင်ငံသို့ ဆန်/ဆန်ကွဲ တင်ပို့ခွင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားလိုသည့် ကုမ္ပဏီများအား စိတ်ဝင်စားမှု (Expression of Interest – EOI) အဆိုပြုလွှာ တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

post-by: 
Admin

ဖြည့်စွက်ရမည့် ဖောင်များအား ဤနေရာတွင် Download ရယူ ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။

Powered by Drupal