မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၀/၂၀၁၈)၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ(၅)ရက် အခြေအနေနှင့် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေများ

post-by: 
Admin

မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၀/၂၀၁၈) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၅) ရက် အခြေအနေနှင့် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေများကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

Powered by Drupal