မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ် သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက် (၁၀/၂၀၁၈) ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၅)ရက်

မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်၏ လယ်ယာသားငါးကဏ္ဍချေးငွေဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါသည်။

post-by: 
Admin
Powered by Drupal