စပါးအထွက်တိုး နည်းပညာ အခြေခံဖြင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပုံနည်းလမ်း စာအုပ်ထုတ်ဝေ

post-by: 
Admin

     မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်နှင့် Welthungerhilfe - WHH အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် Rice Seed Sector Development Project အစီအစဉ်အရ "စပါးအထွက်တိုး နည်းပညာ  အခြေခံဖြင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပုံ နည်းလမ်း" Seed Manual Guide Book အား မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်၏ တာဝန်ယူမှုဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စာအုပ်အား ဤနေရာတွင် Download ရယူနိုင်ပါသည်။

Powered by Drupal