“မြန်မာ့ပေါ်ဆန်းမွှေး၏ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် နှင့် အနာဂတ် အလားအလာ ဆွေးနွေးပွဲစာတမ်းများနှင့် အကြုံပြုချက်များ” စာအုပ်အား ထုတ်ဝေ

post-by: 
Admin

     စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်တို့ ပူးပေါင်း လျက် “မြန်မာ့ပေါ်ဆန်းမွှေး၏ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် နှင့် အနာဂတ် အလားအလာ ဆွေးနွေးပွဲ” အား ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၄)ရက် နှင့် (၁၅)ရက်နေ့တို့တွင် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
     အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တင်သွင်းဖတ်ကြားသည့် စာတမ်းများနှင့် အကြံပြုချက်များအား မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ စုစည်းလျက် ထုတ်ဝေထားရှိသည့် “မြန်မာ့ပေါ်ဆန်းမွှေး၏ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် နှင့် အနာဂတ် အလားအလာ ဆွေးနွေးပွဲစာတမ်းများနှင့် အကြုံပြုချက်များ” စာအုပ်အား ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစာအုပ်အား ဤနေရာတွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

Powered by Drupal