အခြေခံရည်ညွှန်းစပါးစျေးနှုန်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

post-by: 
Admin

      တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ စပါးသီးနှံအတွက် သင့်တင့်မျှတသော စျေးကွက်နှင့် စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်စေရန် တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့က အခြေခံရည်ညွှန်းစပါး စျေးနှုန်းအဖြစ် စပါးတင်း(၁၀၀)လျှင် ကျပ်ငွေ(၅)သိန်းနှုန်း သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

Powered by Drupal