စာတမ်းများပြုစုထုတ်ဝေ

post-by: 
Admin

        မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ် နှင့် Welthungerhilfe – WHH အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် Rice Seed Sector Development Project အစီအစဉ်အရ မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအသင်းချုပ်မှ အောက်ဖော်ပြပါ စာတမ်း (၂)စောင်အား လေ့လာပြုစုခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စာတမ်းများအား အောက်ပါ linkများတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အကြံပြုချက်များ ပေးနိုင်ပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။

            (1) Study Report on Contract Farming on the Rice Seed Sector in the Ayeyarwady Delta

            (2) Study Report Developing Incentive Mechanisms/ Public Private Partnership (PPP) Model       

Powered by Drupal